Övertidsberget och anställningsbar akademiker

2 Nov

Lunds kommuns Vård och omsorgsförvaltning betalar ut övertidsersättning som för tio år motsvarar 576 heltidsanställningar.

Med dina och andras övertidsberg kan jag och många av mina medmänniskor få egna anställningar. För visst vore det skönt att få lite mer fritid över till dig själv för att orka med familjen och livspusslet?

Efter 23 månaders a-kassa är jag åter utförsäkrad. Trots att Regeringskansliet inkluderar långtidsarbetslösa prioriterar Arbetsförmedlingen endast utrikesfödda, nyanlända och funktionsnedsatta. Därför blev jag nekad att söka Regeringskansliets praktikantprogram.

Jag är inrikesfödd, överårig, kvinna, överkvalificerad med magisterexamen i politik och ekonomi. Har dokumenterad förmåga att göra omvärldsanalyser, utredningar, utvärderingar och andra nyttigheter som leder till utveckling för Sverige och/eller företagare.

Mina högsta prioriteringar:

Att få bli en fullvärdig svensk medborgare som har rätt att få

  • teckna hyreskontrakt
  •  ta banklån eftersom jag alltid vårdat min ekonomi samt stöttat medmänniskor med budget- och skuldrådgivning.
  • få bidra med min stora kompetens inom administration av olika slag liksom inom utredning, tillsyn och revision samt mitt stora intresse för demokrati.

Vet du om att du enligt arbetstidslagstiftningen har skyldighet att redovisa din övertid, även om du arbetar med förtroendearbetstid?

Fullgör du dina arbetsmässiga skyldigheter som jag måste fullgöra mina i aktivitetsrapporter till AF som ingen läser, i den fruktlösa ändlösa kampen för en anständig anställning?

Har du behov av en driftig och kreativ medarbetare med god omvärldsbevakning, intresse av styrning, ledning, utveckling, utvärdering, redovisning, kommunikation eller något annat du just kommer på skulle behöva utföras?

Då är du varmt välkommen att kontakta mig. Vill du veta mer om mig innan? Kolla upp mitt engagemang på Linked In eller varför inte läsa min blogg ”Berits åsikter” som diskuterar välfärdspolitiska dilemman?

Med vänlig hälsning

Berit Ståhl

Pol mag/offentlig förvaltning

Annonser

För vi har tagit studenten SvT och Vivallaskolans hemmasittare

2 Jun

Gårdagens dokumentär om den romske serben Naim Tahiri som bestämde sig för att få fler romska grundskoleelever att gå på gymnasiet är mycket intressant.  SvT För vi har tagit studenten

Det är roligt att se att det går att utmana givna förutsättningar. Undrar dock över tidigare ÖSK-tränarens uttalande om svårigheten att upprätthålla kontakten med Naim på grund av hans kamp för överlevnad… Väntar på en uppföljning både om det uttalandet och om utbildningsnämndens oförmåga att besvara relevanta frågeställningar under två år trots bokad tid på Rådhuset.

Än mer intressant är det för mig när jag i dagens DN läser om hemmasittare. Skolor får kritik för frånvarande elever

Jag har själv varit en engagerad förälder i just Vivallaskolan som dokumentären ovan handlar om. Under ett antal år har jag följt en familj, mina vänner, som slagits hårt för att det yngsta barnet av tre också skulle få en bra skoltid. Min dotter och vännens tre barn har gått i samma skolor och haft samma lärare.

Det fallerade redan på Lundbyskolan trots att den skolan låg i det ”finare” området med då väldigt få nysvenskar. Motsvarande skillnad mellan Tensta och Spånga. Endast en bilväg skiljer områdena åt. På den tiden fanns endast ett litet fåtal bostadsrätter i Vivalla, medan Lundby till största delen består av villor och två bostadsrättsföreningar.

På Lundbyskolan började min kamp för barn med särskilda behov. Stamning och dyslexi är ingen bra kombination för att tillgodogöra sig skoltiden. En annan familj hade också ett barn med dyslexi och hen var årsbarn med det äldsta av mina vänners, ett år yngre än min dotter.

Trots att jag tydligt berättat om makens svåra dyslexi och ärftligheten när dottern började första klass hände ingenting förrän under vårterminen i åk 5. Under tiden förde jag en ojämn kamp för dotterns rätt till en talpedagog.

Trots närdemokratin, vi talar om landets första kommundelsnämnd Vivalla-Lundby, var det oerhört svårt att följa de politiska vägarna med anmälan till Skolverket. Den skulle först hanteras av kommundelen som inte förstod vad de skulle göra. Därför underlät de att agera… Inte gagnade det barnet som var yngre, trots att skolan borde ha lärt sig något av min förda kamp.

I den skolan hamnade mina vänners yngsta och redan i åk 2-3 uppstod de första problemen. Ingen hjälp fanns att få, trots många insatser från såväl föräldrar som andra närstående med god kompetens och egen erfarenhet av barn med särskilda behov och anställning vid två av Örebros flerfaldiga institutioner för människor med särskilda behov. Redan tidigt resonerade vi tillsammans om olika vägar ur problemen och vi förstod att bokstavskombinationer torde vara en del av problematiken. Men som så många gånger för andra barn, det ansågs bero på hemförhållanden… Någon som hört argumentet förut?

1996 hade Vivallaskolan 51 olika språkgrupper enligt dåvarande rektorn. Min modiga dotter vågade tillsammans med mig utmana vuxennormer och agerade som vi önskade att skolan skulle bemöta oss. Hon följde med på samtal med mattelärare, speciallärare och kuratorn tillsammans med rektorn för att få erfarenhet av vikten av det goda samtalet och reella möten kring det som är svårt i livet. På det svarade rektorn genom att försöka lyfta in en frågeställning om att dottern påstods ha ertappats med tjuvrökning… Rektorn namngav läraren som skulle ha ertappat henne så vi frågade senare den läraren som fullständigt tappade hakan. Det blev en kamp i sig att återföra samtalet under mötet till dotterns upplevelser av problem med matematiken.

I den skolan hamnade småningom även vännens yngsta som där blev en notorisk hemmasittare. Till och med polisen avrådde eleven från att vistas i skolan då knivar och andra vapen fanns i klassrummet, vilket var känt av polisen… Vad jag vet saknar eleven avgångsbetyg från grundskolan än idag. Något jag också vet är att eleven är ovanligt skärpt och tar sig fram på olika sätt. Kanske uppfylls hens önskan att småningom bli advokat trots hål i mjukisbrallorna. En frågeställning jag fick för några år sedan.

Min egen dotter är idag behörig matte- och samhällskunskapslärare och jobbar med: Hemmasittare så att de ska få sin rättmätiga utbildning tillgodosedd och anpassad till sina behov. Det blir starka studenter i Vivallaskolan!

Konkurrenskraft, KAM och nationalstatens organisering

30 Maj

Lyssna på ett välnyanserat, spännande och tänkvärt Konflikt i P1 om nationalstatens vara eller inte vara i förhållande till det sociala kontraktet.

”Islamiska kiltar och islamiska staten” p1_konflikt_20150530_0900_2276501

Vad har nu nationalstaten med konkurrenskraften att göra?

Nationalstaten handlar om det sociala kontraktet. Alla företagare strävar efter att teckna giltiga och långsiktiga kontrakt med sina kunder. Därför diskuterar vi t.ex. KAM-teorier. Grunden för kontraktsskrivande finns i nationalstaten genom det sociala kontraktet.

Nedanstående länk ger en beskrivning av 1600-talsfilosofen Thomas Hobbes Det ”sociala kontraktet”. Enligt kontraktsteorin är moralen en lösning på ett praktiskt problem som alla människor ställs inför. Denna lösning tar formen av ett ”socialt kontrakt”.

Kontraktsteori Thomas Hobbes

Ser fram mot en seriös debatt bland företagare. Det enda vi vet är att nationalstaten som den ser ut idag och i förfluten tid för alltid kommer att förändras, även för företagare.

Varumärkesbyggande, konkurrenskraft, Facebook och hot mot demokratin

24 Maj

I fredags fick jag nog när jag var inne på en ung vuxen medmänniskas FB där jag kunde läsa om hens förtvivlan över sin livssituation. Hen är ansvarstagande, har flera olika vaktmästarjobb och pluggar hårt. Hur vet jag att hen pluggar hårt när jag inte känner hen jätteväl? Hen utbildar sig till operasångare, så rösten bekräftar insatserna. Hen mottog nyligen ett stipendium.

Sedan tidigt i höstas har jag då och då sett lite hårda kommentarer som jag uppmärksammat hen på i privata chatten. Vanmakten kommer till uttryck eftersom hen bor i en studentbostad som nu ska rivas och hen saknar kapital och tillräckligt antal år i bostadskön. Hen bor med sin sambo i 23 kvm för drygt 4 000 kr per månad. Sambon försörjer i princip hen och hen uttrycker sin tacksamhet ofta.

Under veckan har vi kunnat läsa om att återvändande IS-soldater av Stockholms kommun ska erbjudas arbete och bostad.

Kritik mot Stockholms extremiststrategi http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kritik-mot-stockholms-extremiststrategi_4572130.svd

Staten får ta tag i ansvarsfrågan kring rättsliga efterspel. Då fick hen nog! Hen skrev att studier och hårt arbete inte lönade sig, att det vore bättre att vara IS-soldat eftersom de lovas bostad och jobb på grund av sina omänskliga insatser och odemokratiska attityder.

Jag gjorde vad jag kan göra, bad hen att undvika att riskexponera sig i sociala medier. Hen måste tänka på sitt framtida varumärke. Men vad innebär det konkret? Jo, att hen blir satt under censur. Yttrandefriheten ingår i Sveriges portalparagraf som är grundlagsskyddad. Bör påpeka att hen gestaltar sina upplevelser och frustration över avsaknad av egenkontroll, inte gör påhopp på folkgrupper. Även om gränsen är hårfin och ibland passeras.

Hur kommer det påverka hen och andra ungdomar och unga vuxna långsiktigt? De unga slutar se möjligheter när de regelbundet sviks. Det påverkar svensk konkurrenskraft negativt.

Jag uppmärksammade hen på att det är bättre att agera genom etablerade kanaler. Vilka var dem, undrade hen rättmätigt? Då stod jag svarslös. Sedan sände jag frågeställningen vidare till Mattias Gardell, professor i religionshistoria, som jag tidigare i veckan debatterat tiggarnas situation med. Jag levererade bland annat frågeställningen vad vi, han och jag kan göra för hen och för andra unga desillusionerade vuxna. Mattias och jag har kompletterande och något överlappande kompetens som tillsammans bör kunna nå långt.

Det inledande svaret jag fick från Mattias Gardell var: hen bör inse att återvändande IS-soldater utsätts för SÄK. Jag gjorde det felaktiga antagandet att det betyder Säkerhetspolisen, men det betyder militärpolisen.

Sensmoralen? Det är vi, äldre, mogna(?), vuxna(?)som måste agera som förebilder för våra unga. Om jag som statsvetare inte drar rätt slutsats kring exempelvis SÄK, varför ska vi förvänta oss att ungdomar och unga vuxna ska förstå vare sig vad SÄK är eller vilka konsekvenser det kan föra med sig att vara satt under utredning från militärpolisen? Poängen med både SÄPO och militärpolisen är att vi inte ska veta så mycket om hur de arbetar och mot vilka.

Jag fortsätter att försöka stödja studenten. Hen är en liten, liten del i Sveriges framtid och ska ingå i konkurrenskraftiga företag som egenföretagare eller anställd oavsett om det är på Operan eller som vaktmästare.

Gåvornas dubbla budskap, konsekvenser för tiggare och svenska romer

21 Maj

Genom att ge till tiggarna tar vi också något från dem

Artikeln handlar om den svåra frågan om ”gåvor” till tiggare. Lyssnade i tisdags till Mattias Gardell, professor i religionshistoria, Meriam Chatty, statsvetare och Gregor Kwiek från Romano Paso i Årsta kyrka.

Romen Gregor Kwiek beskrev de svenska romernas situation i Sverige genom 500 år. Antiziganismen. Hur romska kvinnor i litteraturen, exempelvis Bröderna Grimms sagor, gestaltas som häxor som stjäl barn om natten.

Som Gregor Kwiek beskrev problemet har tiggarna skapat ytterligare problem för de svenska romerna. Väldigt många svenska romer döljer sin kulturella tillhörighet.

Kwieks lösning är att tiggarna behöver utbildning i EU-kunskap. Problemet är enligt Gregor Kwiek att romer generellt saknar tillit, genom de erfarenheter de har genom årtusenden och därför inte lyssnar, de har blivit blåsta så många gånger.

Precis som andra EU-medborgare ska ha ett dokument från Försäkringskassan när de reser, ska även tiggarna ha samma dokument med sig till Sverige från sina hemländer. Då får de vård i Sverige och sjukhusräkningen sänds till Rumänien/Bulgarien etc som har skyldighet att betala sjukvårdskostnaden. Det lär ska finnas ytterligare sociala EU-rättigheter som tiggarna har om de har rätt dokument med sig till Sverige.

Det råder enligt Meriam Chatty olika slags medborgarskap beroende på om du är självförsörjande/anställd eller bidragstagande/fattig.
Meriam Chattys avhandling:

http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:781773/FULLTEXT03.pdf

Migranternas medborgarskap

Mattias Gardell föreslog att Sverige skapar tillfälliga boenden på platser som ännu inte bebyggts. Därefter utbildas tiggarna i samhällskunskap.

Min kommentar till Mattias Gardell är att svenskar är usla på samhällskunskap och historia själva.

Genomför vi Gardells förslag återstår en mycket svår pedagogisk fråga, hur förklara den dubbla lagstiftningen för svensken i allmänhet och nysvensken i Rosengård, Vivalla och Tensta?

EU-kunskapen är bristfällig för flertalet i Sverige.

Snälla Göran Lambertz – besvara Åsa Linderborgs gåta omgående

15 Maj

Pedagogisk redovisning Lambertz, för rättsstatens skull skrev jag 2013-11-28.

Sedan dess har många hårda ord utväxlats till skada för såväl Sture Bergwall som offrens anhöriga. Särskilt Johan Asplunds föräldrar Anna-Clara och Björn Asplund. Johan Asplunds föräldrar; det är mot oss kränkningarna har riktats

DN: Vi domare skäms för Göran Lambertz

DN Kultur – Lambertz: Dan Josefsson slåss för en hundraprocentigt sjuk sak

SvT Lambertz: Många saker som Råstam skrev var osanna

DN Lambertz erkänner fel i Quickbok

AB Gåtan Göran Lambertz – Varför låter du dig bli lurad?

Får vi någonsin svar på den gåtan, Göran Lambertz?

När kommer svenska medborgare att börja intressera sig för svensk offentlig förvaltning och rättsstaten?

Anna Odell, Okänd kvinna

24 Sep

Det är alldeles underbart att konstatera att installationen Okänd kvinna av Anna Odell har burit frukt! David Eberhard, hoppas du har vett att skämmas! Ni som ännu förfasas över ”Odells tilltag” våga se hela installationen. Det krävs mod! Åtta personer håller fast lilla Anna som bara försöker försvara sig.

Alldeles uppenbart har Anna Odell verkligen träffat mitt i prick! Det är sorgligt att inse att Trygghetsnarkomanen David Eberhard inte bättre kunnat hantera verkligheten för dem han är överläkare och ansvarig att vårda, de behövande i psykiatrin.

På vilket annat sätt skulle Anna Odell eller någon annan kunna avslöja de allvarliga bristerna i psykiatrin?

Det torde vara avsevärt mycket bättre att diskutera de svårigheter och problem i psykiatrin som behöver diskuteras istället för att omyndigförklara och håna den som har ett allvarligt budskap!

%d bloggare gillar detta: